https://golyatsec.com/ sitesini kullanan tüm kullanıcılar aşağıda yer alan Kullanıcı Sözleşmesi’nin tüm maddelerini kabul etmiş sayılır.  

Sitemizde yer alan blog sayfaları, bilgilendirme sayfaları ve alışveriş sayfalarının tamamı Golyatsec tarafından yönetilir ve işletilir. İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler. 

1- Fikri Mülkiyet Hakları  

Sitemizde yer alan tüm içerikler, logolar, resimler, tasarımlar, bilgi ve belgeler, sitedeki tüm dökümanlar ve blog yazıları Golyatsec’e ait olup ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu site’nin ziyaret edilmesi veya bu site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez. 

Sitede yer alan bilgi, belge, yazı, doküman, resim, logo vb. Içerikler çoğaltılamaz, kopyalanamaz ve yayınlanamaz. Tüm bu içerikler mülk sahibinin izni olmadan hiçbir şekilde kullanılamaz.  

Golyatsec markasını taşıyan projeler ve çalışmalar bu maddelere dahildir. 

2- Genel Hükümler 

2.1 Golyatsec sitede sunulan blog içerikleri ve forum sayfaları üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. Site yönetimi tarafından yapılan değişiklikler kullanıcılara bildirilmek zorunda değildir.  

2.2 Golyatsec sitede yer alan mağaza sayfasındaki ürünlerin bilgilerini, fiyatlarını ve indirim tarihlerini lüzumu üzerine istenilen zamanda değiştirme hakkını saklı tutar.  

2.3 Kullanıcı siteye giriş yaptığı andan itibaren Gizlilik Politikası metninde yer alan hükümleri kabul etmiş sayılır. Bu nedenle kullanıcı hakkında toplanan IP bilgileri, konum bilgileri, cinsiyet ve yaş bilgileri gibi genel istatistik amaçlı toplanan bilgilerle alakalı herhangi bir hak iddia etmeyeceğini kabul eder.  

2.4 Kullanıcı siteyi kullanırken blog sayfaları, forum sayfaları, mağaza sayfaları ve sitenin diğer tüm bölümlerine hiçbir şekilde ve hiçbir yöntemle zarar vermeyeceğini, kendisinden kaynaklandığı tespit edilen zararları kabul edeceğini ve bu tür davranışlarından ötürü cezai yaptırımlara maruz kalabileceğini bilir ve kabul eder. 

2.5 Kullanıcı site içerisinde bulunan blog sayfasında yer alan yorum bölümlerinde, mağazada yer alan ürünler için inceleme bölümlerinde ve forum üzerinde genel ahlaka aykırı şekilde davranmayacağını peşinen kabul eder. Bu durumun aksi şeklinde davranan kullanıcın üyeliği ve erişimi kısıtlanır ya da sonlandırılır. Kullanıcı bu durumda hiçbir hak talep etmeyeceğini kabul eder. 

2.6 Mağaza sayfasında yer alan ödeme formlarına kullanıcı tarafından girilecek olan bilgilerin güvenliği SİTE tarafından sağlanacaktır. Ayrıca site üzerinde yer alan diğer iletişim ve yorum formlarında istenen kişisel bilgilerin nasıl kullanılacağını, Gizlilik Politikası metnini okuduğunu ve anladığını kabul eder. 

3- Üyeliğin Kısıtlanması ya da Sonlandırılması 

3.1 Golyatsec sitesi, gerekli gördüğü takdirde kullanıcının üyeliğini kısıtlayabilir ya da sonlandırabilir. Üyeliği kısıtlanan ya da sonlandırılan kullanıcıların bilgileri sistemde saklanacaktır. Kullanıcı site üzerinde üyeliğinin kısıtlanması ya da sonlandırılması nedeniyle herhangi bir hak talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  

3.2 Golyatsec üzerinde yer alan mağazadan alışveriş yapmış olan kullanıcıların üyeliği kısıtlanırken ya da sonlandırılırken ilgili ürünün teslimi ya da ilgili hizmetin alıcıya sağlanmış olması beklenir. Ancak Golyatsec kullanıcının üyeliği ile birlikte siparişini de sonlandırma hakkına sahiptir. Bu durumda mesafeli sözleşmelerde yer alan maddelere göre kullanıcıya iade işlemi yapılır. Kullanıcının kişisel bilgileri ve alışveriş bilgileri sistemde Gizlilik Politikası’na uygun olacak şekilde kayıt altına alınır. Golyatsec tarafından siparişi iptal edilen kullanıcı bu konuda mesafeli sözleşmelerde yer alan haklarının dışında herhangi bir hak talep etmeyeceğini kabul eder.  

4- Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler 

Golyatsec İşbu kullanıcı sözleşmesi üzerinde ihtiyaç duyduğu her an değişiklik yapma hakkına sahiptir. Site yönetimi kullanıcılarını sözleşmeler üzerinde yaptığı değişikliklerden haberdar etmekle yükümlü değildir. Bu nedenle kullanıcı sözleşmeleri belli aralıklarla gözden geçireceğini kabul eder. Kullanıcı sözleşmeleri takip etmekle yükümlü olduğu için sözleşmelerde yapılan değişikliklerden haberdar olmadığı için uğrayacağı maddi ve manevi zararlardan ötürü Golyatsec’u sorumlu tutmayacağını kabul ve beyan eder. 

5- Geçerlilik Süresi ve Durumu 

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi yayınlandığı ya da en son güncellendiği tarihten itibaren geçerlidir. Sözleşme maddelerinden biri ya da birkaçı geçersiz hale gelirse bu durum sözleşmenin diğer maddelerini etkilemez ve diğer maddelerin geçerliliği devam eder. 

Kullanıcı siteye hangi yolla üye olursa olsun bu Kullanıcı sözleşmesini okuduğunu, anladığını beyan ve içeriğinde yer alan tüm maddelerin doğuracağı yükümlülükleri yerine getireceğini kabul eder.